عنوان : لبه نرم شمشیر افزایش نرخ ارز برای صنایع صادرات محور

افزایش نرخ ارز دراقتصاد ایران مانند شمشمیردولبه ای است که درکنارآثار منفی برای افزایش صادرات ودرآمدهای صادراتی کشور به ویژه صادرات غیر نفتی تاثیر مثبتی به همراه دارد اما ازسویی دیگر با افزایش نرخ ارز واردات کالا نیز دچارافزایش قیمت می شود ازاین رو قاچاق توجیه اقتصادی خود را از دست می دهد بنابراین باتوجه به افزایش نرخ ارز در چندماه اخیر باید تاثیر آن را در صنایع مختلف مورد بررسی قرار داد که در این زمینه اسماعیل فوادیان مدیرعامل کارگزاری مهرآفرین به خبرنگار بورس نیوز، گفت: با افزایش نرخ ارز شرکت های پتروشیمی ومعدنی وضعیت مناسبی دارند زیرا مواد اولیه آن ها به خوبی تامین و سود حاصل از صادرات آن ها نیز افزایش می یابد.

 

وی با بیان اینکه تعداد رقبای این شرکت ها زیاد نیست، گفت:به دلیل وجود معادن متعدد در کشورتامین مواد اولیه پتروشیمی ها نیزبه راحتی انجام می شود.

فوادیان با بیان اینکه درشرایط فعلی اقتصاد کشورصنایع نساجی و لوازم خانگی وضعیت مطلوبی ندارند، افزود:محصولات این صنایع بیش ازحد معمول وارد کشورمی شود لذا میزان واردات این محصولات باید کاهش ویا تعرفه واردات آن را افزایش دهیم.

کد : 1536988663337 بازگشت