عنوان : آشنایی با پورت سریال RS485

RS485 یک پروتکل سریال برای انتقال داده می باشد،این پروتکل که ارتقا یافته ی RS232 است ،بیشتر در صنعت   و نشان دهنده وزن

استفاده می شود وتشابه زیادی با RS232 دارد.

در پروتکل RS485 بر مبنای خطوط دیفرانسیلی استفاده می شود، یعنی داده موجود از طریق دو خط ارسال میشود

و اگر نویز در محیط موجود باشد،بر روی هر دو خط تاثیر می گذارد و قادر به این نیست که تغییری در آن ایجاد کند:

 

در حالت 4سیمه ،2 سیم برای ارسال و2سیم برای دریافت پروتکل RS232

 

اگر ما 2سیم را حذف کنیم بدین صورت که ارسال و دریافت را بر روی 2سیم داشته باشیم RS485 بوجود می آید.

در RS485 به دلیل استفاده از خطوط دیفرانسیلی می توان فاصله دوسیم را تا 1200متر افزایش داد،که حداکثر

سرعت انتقال داده 100 کیلو بیت بر ثانیه است.

در فاصله های کم مثلا 10متر سرعت تا 3.5مگا بیت بر ثانیه افزایش خواهد داشت.

استفاه از واحد Usart  در سری at91sam به سادگی وبا نوشتن عدد 1*0 در رجیستر US_MRمیسر است.

در این شرایط واحد usart در حالتی میان حالت سنکرون واسنکرون راه اندازی میشود،در این حالت پایه ی RTS

در نقش پایه ENکه در مدار بالا آورده شده ظاهر شده ونقش سوئیچ کردن مبدل در حالت های ارسال و دریافت

را بر عهده میگیرد:

در حالت RS485نیز مانند سایر حالتهای قبلی ،بیت اول مربوط به شروع کار ،8بیت بیت بعدی داده موجود روی باس

وبیت آخر بیت تشخیص خطا می باشد:

برای درایو کردن پورت RS485 قطعات مختلفی ارائه شده استکه می توان تراشه های MAX485،MAX483

MAX481،MAX1487 ،MAX487 اشاره کرد

کد : 1536992954216 بازگشت